pushQuizzes_iOS

pushQuizzes_iOS

Aplicació que rep preguntes via push notification i permet a l'usuari respondre-les amb un HTTP POST request.