auth

auth

Aplicació per a l'autenticació d'usuaris per diverses vies: e-mail, sistemes OAuth (Facebook Login, Google Sign-In, ...), ...